Manželé Žílovi

Výrobci.

Název vznikl jako anagram slova Freudenthal, kdysi užívaného německého názvu města Bruntál, ve kterém tvoříme. Starý německý název znamenal v překladu Údolí radosti nebo také Šťastné údolí, což mělo vyjadřovat očekávání obyvatel tehdy nově založeného města českým králem Přemyslem Otakarem I. Stalo se tak už v roce 1213, což znamená, že Bruntál je historicky vůbec nejstarším a první sídlem s právním statusem města v Česku. Myšlenka krásného Údolí radosti prorůstá naší prací, je naší hnací silou. Naše činy vždy usilují o obohacení vašich smyslů prostřednictvím krásných předmětů i povznášejících vůní, jež dokážou vytvořit prostředí plné smyslných vjemů a zážitků. Podstata tvorby Freud&Thal Deign spočívá v přesvědčení,  že každý prvek má mít svůj smysl a dohromady utvářet dokonalý celek. Tedy barva, ornament, vůně i obal, to vše má svůj důvod, myšlenku a místo. Životním postojem členů Freud&Thal je poctivou prací vytvářet a nabízet svět krásna dostupný každému. Svět umění života, svět přírodních sil převtělený do jejího díla. ÚDOLÍ RADOSTI je cílem, začátkem i koncem našich činů.

Kontakt

ing. Jaromír Žíla

Čajkovského 227/2

792 01 BRUNTÁL

www.freudandthal.cz

design@freudandthal.cz