BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ PRO UŽÍVÁNÍ VONNÉ SVÍČKY FREUD&THAL DESIGN!

Následující řádky Vás seznámí se správným zacházením s vonnou svíčkou tak, aby Vám poskytovala co největší potěšení.

Prosím dodržujte bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může vést k požáru, nebezpečí nebo zranění.

 • Nikdy nenechávejte hořící svíčku bez dozoru!
 • Nenechávejte hořící svíčku v dosahu dětí nebo domácích zvířat – nemohou pochopit nebezpečí otevřeného ohně a horkého vosku! Bezpečnostní opatření musí být užito vždy, když hoří svíčka!
 • Svíčky mají otevřený plamen, když zapálíte svíčku, musíte vzít plnou zodpovědnost za plamen a účinkům otevřeného ohně. Uhaste plamen, pokud si myslíte, že je nebezpečný, nebo abnormální.
 • Svíčku nezapalujte v průvanu, u otevřeného okna, na chodbách apod. Kmitající plamen může zapálit hladinu roztaveného vosku.
 • Nehýbete svíčkou, pokud hoří, nebo v případě, že vosk není plně ztuhlý. Hořící svíčky mají vosk velmi horký, stejně jako sklenici. Můžete se sami spálit, pokud se pokusíte přesunout svíčku.
 •  Pokud budou při hoření knoty čudit, zastřihněte je na 5mm.  V opačném případě by to mohlo způsobit větší plamen, který se může stát nebezpečným.
 • Udržujte vosk čistý, bez zápalek a dalších částic.
 • Nepoužívejte zapálenou svíčku v blízkosti hořlavých povrchů. Vonná svíčka Freud&Thal je ze žáruvzdorného skla, tudíž jinemusíte pokládat na nehořlavou podložku.
 • Nezapalujte vonnou svíčku, pokud je sklenice prasklá nebo naštíplá.
 • Nechte svíčku hořet tak dlouho, dokud se vosk roztaví až k okrajům nádoby. Tím se zajistí, že vaše svíčka zachová plynulé ubývání vosku. Plným roztavením hladiny vosku docílíte i maximální intenzity uvolňování vonných látek. Vůně se uvolňuje z rozehřátého vosku, nikoliv z plamene.
 • Nenechávejte zapálenou svíčku déle než 4 hodiny, kdy vosk je příliš horký, což může způsobit celou řadu nebezpečných situací.

Vždy ukládat vaši svíčku v chladném a suchém místě, při teplotě do 25 ° C a mimo dosah přímého slunečního záření.

Jak uhasit nebezpečný plamen:

Nehaste plamen svíčky vodou! Voda může způsobit, že Vás může postříkat horký vosk svíčky.

Nejlepším způsobem, jak uhasit nebezpečný plamen je omezením množství kyslíku kolem plamene. Musíte to provést buď pomocí talíře nebo prkénkta, ohen bez přívodu kyslíku okamžitě zhasne. Pokud je plamen příliž vysoký, použijte hasicí přístroj.